KURS ANGIELSKIEGO przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ośmioklasisty, to pierwszy poważny egzamin w życiu młodego człowieka, od którego zależy wybór kolejnego etapu edukacji. Dlatego też warto przygotować się do niego, tak by mieć satysfakcję z jego wyniku!

Zapraszamy na intensywny kurs języka angielskiego, na którym przygotujecie się do wyzwań związanych z egzaminem!

Intensywny kurs nastawiony jest na utrwalenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności wymaganych na egzaminie.

Pracujemy nad obszarami podlegającymi ocenie w trakcie egzaminu:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Znajomość funkcji językowych
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna

Szczegółowe informacje dotyczące kursu:

  • kurs składa się z 45 zajęć w trybie stacjonarnym lub online w kameralnej grupie 4-6 osób
  • lub z 40 zajęć w trybie online: indywidualnie lub w parze
  • zajęcia trwają 60 min i odbywają się 2 x w tygodniu
  • harmonogram zajęć jest ustalany z grupą
  • zajęcia mogą odbywać się w Twojej szkole lub w Planecie Kreacji w Sulejówku