MATEMATYKA W KOLORACH LEGO

Program Lego®Education More To Math pozwala na zwiększanie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej dzieci . Program przygotowany został w oparciu o polską podstawę programową. Lego®Education MoreTo Math –korzyści dla uczniów :∙pozwala na szybkie osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu dzieci polubią zajęcia matematyczne.∙uczy zwracania uwagi na szczegóły i wytrwałego podejmowania prób rozwiązania problemu, mimo popełniania błędów.∙umożliwia przyswajanie pojęć abstrakcyjnych w przystępny sposób.

Dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami LEGO® uczniowie nabędą umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas ćwiczeń wykonywanych indywidualnie lub w grupach będą trenować liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie i wyobraźnię przestrzenną. More To Math to idealne narzędzie wspierające w uczeniu rozwiązywania problemów matematycznych a uczniowie przy tym czerpią przyjemność z nauki matematyki. Praca w systemie Lego®Education rozwija umiejętność samodzielnej nauki. Uczy także pracy w ładzie i porządku. Lego®Education More To Math= radość z rozwiązywania wyzwań matematycznych

WIEK: 7 – 9l.