SENSOPLASTYKA

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 1 do 99lat. Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych.

Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Podczas naszych zajęć dzieci mogą się brudzić, tworzyć własne masy w dowolny sposób –nie ma nakazów i zakazów –jest otwarta komunikacja nastawiona na słuchanie, a dodatkowo na twórcze działanie dzieci.