Jak zapisać dziecko na zajęcia:
1. Wyślij zgłoszenie wypełniając poniższy formularz:
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Wiek dziecka
Rodzaj zajęć
Nazwa szkoły lub przedszkola
Imię opiekuna
Nazwisko opiekuna
Telefon
E-Mail
Dodatkowy komentarz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka podanych w niniejszym formularzu w celu złożenia deklaracji zapisu/deklaracji kontynuacji nauki oraz związanego z tą deklaracją dalszego procesu zawarcia/kontynuacji umowy o przeprowadzenie zajęć.

Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w formularzu przez administratora zbioru danych osobowych tj. Planetę Kreacji Magdalena Kowalczyk i Małgorzata Radecka s.c., ul. Fredry 4, 05-070 Sulejówek, w celu organizacji i realizacji zajęć zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w zakresie określonym w Klauzuli Informacyjnej RODO. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w zajęciach. Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie zajęć.
2. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na zajęcia.
3. Przed ropoczęciem 1 zajęć otrzymasz informację dot. organizacji zajęć, tj. datę, godzinę, miejsce zajęć.
4. Na 1 zajęciach otrzymasz papierową wersje umowy do podpisu (oryginał i kopię).
5. Przynosisz oryginał podpisanej umowy na kolejne najbliższe zajęcia dziecka.
DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR PLANETY KREACJI